Geriye Boşalma

Meninin idrar kanalı içerisine atıldıktan sonra penisten gelmeyip geriye mesaneye doğrukaçması anlamına gelmektedir.

Normalde boşalma sırasında meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine ve oradan da dışarıya doğru atılır.

Bazı durumlarda meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine geldikten sonra dışarıya değil de geriye, mesane içerisine doğrukaçar. 

Bu durum tıpta retrograde ejekulasyonolarak isimlendirilmektedir.

Retrograde ejekulasyona yol açan sıklıkla sebeplerin başında ilaçlar (özellikle iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokerler) ve bazı ameliyatlar (TURP ameliyatlarından sonra %70 oranında) gelmektedir.

Retrograde Ejekülasyona yol açan ilaçların başında iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan Alfa Blokerler gelmektedir. Bu grup ilaçlar içerisinde selektif alfa 1A reseptör blokerleri olan Tamsulosin ve Silodosin isimli ilaçları kullanan hastalarda daha sık görülmektedir. 

Bu ilaçları alan hastalar ilaç öncesinde görülebilecek retrograde ejekülasyon  yan etkisi açısından bilgilendirilmelidir. İlaca bağlı oluşan geriye boşalma, ilaç kesildikten yirmi dört saat sonra geriye dönmekte olup hastalarda kalıcı bir bozukluğa yol açmamaktadır.

İlaç tedavilerine yanıtsız iyi huylu prostat büyümelerinde cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 

Günümüzde başarısı kanıtlanmış ve halen iyi huylu prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde altın standart yöntem olarak TUR-P(transüretral prostat rezeksiyonu) ameliyatları yapılmaktadır. 

Etkinliği ve başarısı uzun yıllardan beri kanıtlanmış bir tedavi olmakla birlikte ameliyat sonrası bazı istenmeyen yan etkiler hastalarda görülmektedir. 

Yaklaşık %70 gibi yüksek bir oranda bu ameliyatı geçiren hastalarda retrograde ejekulasyon görülmektedir. 

Bu hastalarda peniste sertleşme normal, boşalma hissi mevcut ve orgazm duygusu yaşanmış olmakla birlikte boşalma ile dışarı meni akışı görülmemektedir. Boşalma sıvısı mesane içine geri kaçmaktadır. 

Genel anlamda cinsellikten beklenen tatmin duygusunu bu hastalar yaşamaktadır. Ancak ameliyattan sonra çocuk isteminde bulunacak olanlar normal cinsel birliktelik sonrası çocuk sahibi olmada sorun yaşayabilmektedir. 

Bu hastaların çocuk sahibi olabilmeleri imkansız değildir. 

Normal cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olunamayan durumlarda yardımcı üreme yöntemleri ile çocukları olabilmektedir. 

Ameliyata bağlı olarak gelişen bu geriye boşalma çoğunlukla geri dönüşümsüz olarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yukarı Git
Arama: Ara