Kuru Boşalma

Boşalma hissi sırasında penisten meni sıvısının gelmemesi durumudur. 

Meni gelmemesi ile ilişkili pek çok tıbbi durum vardır. 

Bu grup hastalarda sertleşme normaldir. 

Normal cinsel birliktelikte bulunabilirler. 

Boşalma hissi ve rahatlama duygusu da yaşarlar. 

Ancak sorun boşalma sırasında meni sıvısının gelmemesidir.

Bu durumda aşağıdaki ihtimaller akla gelmektedir:

-Meni üreten anatomik organlarda sorun olabilir

-Meni üretildikten sonra tıkanıklığa bağlı atılmasında sorun olabilir

-Meni idrar kanalı içerisine atıldıktan sonra penisten gelmeyip geriye mesaneye doğru kaçabilir.

- Meni üreten anatomik organlardaki olası sorunlar

Meniyi oluşturan sıvının çok büyük bir bölümü seminal veziküldenilen erbezlerinden sağlanmaktadır. 

Her erkekte normalde iki adet bulunmaktadır.

Doğuştan her iki seminal vezikül gelişmemesi ya da testislerin gelişmemesi gibi durumlarda boşalma sırasında gelen meni miktarı azalabilir ya da boşalma ile birlikte meni hiç gelmeyebilir.

- Meni üretildikten sonra tıkanıklığa bağlı idrar kanalına atılmasındaki sorunlar

Testislerden üretilen sperm normalde duktus deferens denilen meni kanalı aracılığı ile prostatın bulunduğu alana, erbezi (seminal vezikül) kanalı ile birleşerek açılır. Bu açılım noktasında doğuştan tıkanıklık olabileceği gibi geçirilmiş ürogenital bir enfeksiyona ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı olarak da sonradan bir tıkanıklık meydana gelir. 

Bu durum klinikte meni kanalı tıkanıklığına bağlı olarak kuru boşalmaşeklinde kendini göstermektedir.

Tedavi altta yatan sebebe bağlıdır. 

Doğuştan ya da sonradan meydana gelen darlıkların bir bölümünde cerrahi tedavibir seçenek olarak durmaktadır.

- Meninin idrar kanalı içerisine atıldıktan sonra penisten gelmeyip geriye mesaneye doğru kaçması

Normalde boşalma sırasında meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine ve oradan da dışarıya doğru atılır.

Bazı durumlarda meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine geldikten sonra dışarıya değil de geriye, mesane içerisine doğru kaçar. 

Bu durum tıpta retrograde ejekulasyonolarak isimlendirilmektedir.

Retrograde ejekulasyona yol açan sıklıkla sebeplerin başında ilaçlar (özellikle iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokerler) ve bazı ameliyatlar (TURP ameliyatlarından sonra %70 oranında) gelmektedir.

Tedavi sebebe bağlı olarak değişmektedir.

Bu grup hastaları bekleyen en önemli sorun hiç şüphesiz infertilitedediğimiz çocuk sahibi olamamaktır. 

Yukarı Git
Arama: Ara