Erkek Kısırlığı (İnfertilite)

İnfertilite ne demektir?

Cinsel olarak aktif olan çiftlerin korunma olmaksızın bir arada olmalarına rağmen 1 yıl içerisinde gebelik gerçekleşmemesi durumu infertilite olarak adlandırılmaktadır. 


İnfertilite toplumda ne sıklıkta görülmektedir?

Bir yıl içerisinde korunmadıkları halde gebelik sağlayamama oranı toplumda %15 civarındadır.


Bir yıl içinde korunma olmaksızın gebelik sağlanamazsa normal cinsel ilişki ile sonraki yıllarda gebelik sağlama oranları nedir?

İkinci yılda bu şans %50, üçüncü yılda ise %14’dür.


İnfertilitede kadınla ilgili faktörler mi daha sık yoksa erkekle ilgili faktörler mi?

İnfertil çiftlerin yaklaşık %30’da yalnızca kadında, %30’da yalnızca erkekte ve kalan %40’da ise hem erkekte hem de kadında sorun bulunmaktadır. Bu sonuçtan yola çıkarak kabaca her iki çifte ait sorun saptanma oranı %50• %50 diyebiliriz. Toplumda sanıldığının aksine kadınlarda sık görülmemekte aynı oranda erkekte de sorun saptanmaktadır.


Erkeklerde en sık tespit edilebilen infertilite sebepleri nelerdir?

Varikosel

İnmemiş yumurta

Testis kanseri

Spermlere karşı vücutta oto-antikor üretimi

Diğer sebepler


İnfertil erkekte tüm tahlil ve tetkiklere rağmen hiçbir sebep bulunamayabilir mi?

Bu grup %30’luk bir hasta grubunu oluşturmakta olup idyopatik infertilite grubu olarak isimlendirilmektedir. Yani çocuk sahibi olmak için polikliniğe başvuran üç erkekten birinde herhangi bir sebep bugünkü tıbbi veriler ışığında saptanamamaktadır.


İnfertil bir erkek polikliniğe başvurduğunda o kişinin çocuk sahibi olabilmesini önceden öngören kriterler nelerdir?

• Eşinin (kadın) yaşı

• Eşinin (kadın) doğurganlık potansiyeli

• Ne kadar süreden beri çocuk sahibi olamadıkları

• Hiç çocuklarının olmaması ya da ikinci, üçüncü çocuk sahibi olamama

• Spermiogram sonuçları


Çocuk sahibi olmada kadın yaşı niçin önemli?

Çünkü yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki; 25 yaş ile mukayese edildiğinde bir kadının doğurganlık potansiyeli:

• 35 yaşında %50

• 38 yaşında %25

• 40 yaş sonrasında %5’den az olmak üzere giderek düşmektedir.


İnfertil hasta olarak doktora başvurmadan önce hangi sorulara yanıt aranmalı?

• Yaşınız, eşinizin yaşı, eşiniz daha önce bir jinekolog tarafından değerlendirildi mi?

• Jinekolog eşinizin normal olduğunu belirtti mi?

• Eşinizde herhangi bir hastalık saptandı ise hastalığın adı ve başlanılan tedavi?

• Kaç yıldan beri evlisiniz?

• Korunmaksızın geçen süre ne kadar?

• Şayet korundu iseniz hangi yöntemle korundunuz?

• Gebelik ya da düşük gerçekleşti mi?

• İlk çocuktan sonra çocuk sahibi olamıyor iseniz kaç yıl aradan geçti?

• Yumurtalara yönelik hastaneye başvurmanızı gerektirecek herhangi bir travma (çarpma, darbe, tekme, top çarpması vs) oldu mu?

• Travma var ise nasıl bir tedavi uygulandı?

• Her iki yumurta aşağıda yerinde ve normal cesametinde ele geliyor mu?

• İnmemiş yumurta, fıtık vs. gibi o bölgeyi ilgilendiren herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

• Çocukken kabakulak geçirdiniz mi? Geçirdi iseniz o dönemde yumurtalarda etkilenme oldu mu?

• Ailenizde yakın akrabalarınızda sizin gibi başka çocuk sahibi olamayan kimse var mı?

• Mesleğiniz nedir?

• Alışkanlıklarınız neler? (Çay, kahve, sigara, alkol, keyif verici maddeler vs.)

• Bu yaşa kadar daimi bir hastalığınız var mı?

• Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?

• Bugüne kadar herhangi bir sebeple kemoterapi ya da radyoterapi gibi özellikli tedaviler aldınız mı?

• Daha önce herhangi bir sperm testi, kan testi yada ultrasonografi yaptırdınız mı? Yaptırdı iseniz sonuçlarınız yanınız da mı?

• Cinsel yönden bir probleminiz var mı? Sertleşme ve boşalma normal şekilde gerçekleşiyor mu?


İnfertil bir hastada muayene nasıl yapılmaktadır?

Yeterli ışık ve uygun ısı olan bir ortamda, ayakta penis ve yumurta muayenesi yapılmaktadır.


İnfertil bir erkekte araştırma maksatlı hangi tetkikler yapılmaktadır?

• Sperm testi

• Kan testleri (özellikle hormonlar)

• Mikrobiyolojik testler (ihtiyaç durumunda; özellikle iltihabi seyreden vakalarda)

• Ultrasonografi (Skrotal, transrektal ya da Doppler; hastaya göre karar verilmekte)

• Testisten parça alma, biyopsi (Yumurtadan sperm arama; hastanın eşi tüp bebek tedavisine hazır bir durumda iken hem tanı hem de tedavi maksatlı)

Yukarı Git
Arama: Ara