İnfertilitede Genetik

Hangi genetik testler infertil erkeklerde yapılmaktadır?

• Kromozom analizi 
• Y kromozom mikrodelesyonları
              AZFc delesyonu: %65-70
              AZFa delesyonu: %5
              AZFb, AZFb+c, AZFa+b+c: %25-30

Yukarı Git
Arama: Ara